Luchtbehandeling

COGAS ZUID EN LUCHTBEHANDELING IN DE TUINBOUW.

Cogas Zuid levert een complete lijn CoVent luchtbehandelingskasten. CoVent is in samenwerking met een gerenommeerde partner ontworpen. De eerste ideeën voor dit ontwerp dateren uit 2008. Sinds die tijd is door praktijkervaring van gebruikers en technische onderzoeken het ontwerp verder geoptimaliseerd. De CoVent kasten onderscheiden zich door de hoogwaardige componenten die gebruikt worden.

De CoVent luchtbehandelingskasten (verwarmen, koelen, retourlucht, buitenlucht en bevochtiging) zijn leverbaar in een aantal varianten:

• CoVent-C: luchtbehandelingskast vrijstaand model
• CoVent-C-WTW: met warmte terugwinning
• CoVent-G: luchtbehandelingskast voor plaatsing in de buitengevel
• CoVent-G-WTW: met warmte terugwinning

Al in 2008 realiseerde Cogas Zuid een project met luchtbehandeling bij Phalaenopsis Kwekerij Pulcher Potcultures in Dongen. Dit was een zeer uitgebreide CoVent-C installatie met actieve koeling en verwarming. Het systeem draait naar volle tevredenheid. Het bijzondere aan deze installatie is dat er zowel gewerkt kan worden met buitenlucht als met recirculatielucht. De afzuiging van de recirculatielucht vindt plaats net boven het gewas. Doel hierbij is om een goed microklimaat rond de plant te realiseren.

In navolging van dit project werd in het kader van “Het Nieuwe Telen” de CoVent-G ontwikkeld die eind 2009 bij Vereijken Kwekerijen B.V. in Beek en Donk is toegepast. Op een 5 hectare grote afdeling waarin het systeem is geďnstalleerd zijn nu enkele seizoenen trostomaten geteeld. In 2010 is een equivalente gasbesparing van 10m3/m2 gerealiseerd. De cijfers van 2011 zullen dit waarschijnlijk nog gaan overtreffen. De WUR (Wageningen University en Research Centre) heeft het project een jaar lang begeleid en hierover een rapport gepubliceerd. Dit rapport vindt u tevens op de website van Productschap Tuinbouw.

In 2010 hebben we een project gerealiseerd van 8,5 hectare bij Gubbels Siberië B.V. Voor dit project is de besturing van het systeem doorontwikkeld en geheel geďntegreerd in de Priva Klimaatcomputer. Het project wordt 2 jaar lang begeleid onder leiding van de LLTB. Bij Gebroeders Raijmakers Kwekerijen in Asten-Heusden is dit jaar een Covent versie geplaatst met losse ventilatoren in de kas. Dit omdat de gevelconstructie met de beweegbare gevelschermen het plaatsen van de CoVent-G te duur maakte.
 


In 2011 is de ontwikkeling van de CoVent-G verder doorgezet. Door het evalueren van gebruikerservaringen en leerprocessen en het invullen van wensen is er een nog verder verbeterde versie ontstaan. De CoVent-G is nu voorzien van een bypass kanaal die de recirculatielucht langs de filter en het koelblok stuurt. Hierdoor is het mogelijk om met minimale energie lucht te laten recirculeren. Ook in de diverse luchtmengstanden is een flinke energiebesparing mogelijk. Buiten een aantal kleine wijzigingen zijn vooral de aansturing en de controle verbeterd. Cogas Zuid heeft met Hotraco een bussysteem ontwikkeld. Met dit systeem worden alle componenten van de CoVent aangestuurd en gecontroleerd. De aansturing van de luchtklep of ventilator wordt ook gecontroleerd op juiste positie, een afwijking wordt gesignaleerd en doorgegeven. Cogas Zuid verzorgt op deze wijze voor u het gehele concept, naar keuze tot en met de klimaatcomputer. Het ontwikkelde bussysteem kan aangesloten worden op de meest gangbare klimaatcomputers.

Mede als gevolg van deze doorontwikkeling hebben wij een aantal nieuwe opdrachten verworven die vanaf medio 2011 gerealiseerd worden. Bij Kwekerij De Poort in Haarsteeg wordt voor de tomatenteelt een 5,4 hectare groot nieuw kassencomplex voorzien van een complete CoVent-G installatie. Ook Vereijken Kwekerijen B.V. heeft wederom gekozen voor de CoVent-G voor in het 5 hectare metende bestaande kassencomplex in Aarle-Rixtel. Het bussysteem wordt ook hier door ons gemonteerd. Dit project is voor Cogas Zuid het eerste waarbij het systeem in een bestaande kas wordt geďnstalleerd, de uitvoering zal tijdens de teeltwisseling plaatsvinden.

Teegrow BV in Grashoek heeft voor de uitbreiding van 4,2 hectare gekozen voor een bijzondere CoVent-G. Deze variant is voorzien van een groot verwarmingsblok die geschikt is voor zeer lage temperaturen. De warmte wordt betrokken van de condensors van de 2 aanwezige WKK’s. Hierdoor stijgt de capaciteit van de condensors met bijna 100%. Er wordt dus veel warmte gewonnen die normaal via de schoorsteen de installatie verlaat. Omdat de draaiuren van de WKK’s lang niet altijd overeenstemmen met de vraag naar warmte voor “Het Nieuwe Telen”, wordt de overtollige warmte in de ondergrond gebufferd. Hiervoor is onder het kassencomplex in het grondwater een horizontale bodemwisselaar met PE-slangen aangelegd.

Zoals u ziet kunnen wij voor iedere situatie een passende oplossing bieden. Wij blijven “energie” steken in ontwikkelingen om bij u energie te besparen. Momenteel zijn we bezig met onderzoeken naar een CoVent-concept waarbij het mogelijke is energie te oogsten uit kaslucht. Dit met het vooruitzicht op de doelstellingen van de sector om in 2020 energie neutraal te zijn.

De voordelen van de CoVent-G op een rij:
• Constructieve wijzigingen aan de kas niet nodig, past in vrijwel iedere situatie.
• Eenvoudig tussen de roedes en de gording te plaatsen.
• Plaatsing op de fundatie tussen verwarmingsbuizen binnen en dakwasrail buiten.
• Alle techniek (regeling, verwarming, besturing) is geďntegreerd en van buitenaf toegankelijk.
• Geen monteurs of onderhoudspersoneel in de kas tussen het gewas.
• Geen vuile filters of materialen tussen het gewas.
• Er kunnen 1 of meerdere luchtverdeelslangen gemonteerd worden.
• Voorzien van regeninslagvrij aluminium rooster aan de buitenzijde.
• Elektrisch gestuurde overdrukkleppen in de gevels.
• De luchtverdeling (menging buitenlucht/retourlucht) geschiedt door een geheel sluitend
  enkelblads luchtklep waardoor iedere luchtverhouding te realiseren is.
• Standaard bypass kanaal voor nog meer efficiency.
• Complete aansturing en bewaking via een bussysteem.
• Geďntegreerd doekenfilter om vuil (zand, bladeren, insecten en etc.) tegen te houden, zodat dit
  niet de kas ingeblazen wordt.
• Voorzien van uiterst efficiënte Permanent Magneetmotoren en ventilatoren voor een zeer lage
  elektrische input per verplaatste m3 lucht.
• De unit is modulair en uitbreidbaar met koelblok en/of warmteterugwinning.
• Door toepassing van luchtverversing is er ook bij gesloten schermdoek en ramen geen
  belemmering om CO2 te doceren met de WKK.
• Complete installatie mogelijk, inclusief laagtemperatuurnet, bussysteem, klimaatcomputer, etc.

Informatie
Spreekt het concept van luchtbehandeling u aan en wenst u nader geďnformeerd te worden over de mogelijkheden van CoVent voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met ons verkoopteam (verkoop@cogaszuid.nl).
 

Neem contact op met ons

Bent u geďnteresseerd in wat CogasZuid voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan per e-mail of telefoon contact op met ons verkoopteam 
(verkoop@cogaszuid.nl).
+31(0)493-671010